Chính Sách Bảo Mật

Tham khảo nội dung chính sách bảo mật tại website dp568.casino. Đây là những giải thích về chính sách bảo mật dành cho người dùng nhằm giải thích rõ cũng như bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập khi sử dụng những ứng dụng tại website.

Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật ngày: 7/07/2023.

Website dp568.casino cam kết tôn trọng quyền riêng tư người truy cập và bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho việc cung cấp thống kê số liệu và xây dựng nội dung website.

Mục đích thu thập thông tin

Tại website dp568.casino chúng tôi chỉ thu thập các thông tin về cookie và được sử dụng cho các công cụ theo dõi thống kê như Google Analytics, giám sát hosting. Ngoài ra, chúng tôi cam kết không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân người dùng nào để phục vụ các mục đích khác cũng như cho bên thứ ba.

Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ số liệu thống kê tại website tối thiểu 2 năm và tối đa 10 năm. Trong quá trình phát triển website, hệ thống có thể nâng thời gian lưu trữ nếu cần thiết.

Tiếp nhận khiếu nại

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật & quyền riêng tư trực tiếp đến quản trị website dp568.casino.